About us

บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Business Performance

บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและให้คำปรึกษาด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง พร้อมบริการแบบ Total industrial service provider ในด้านการจัดหาเครื่องมืออุตสาหกรรม พร้อมทั้ง บริหารจัดการ และสร้างระบบออโตเมชั่น (System integration) อย่างครบวงจร ตั้งแต่
 • ให้คำปรึกษา
 • ออกแบบ
 • จัดหา
 • ผลิต
 • ติดตั้ง
 • ครอบคลุมการถึงการซ่อมบำรุงเครื่องมือ
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุน ยกระดับศักยภาพในระบบการผลิตของลูกค้าให้บรรลุเป้าประสงค์ และเพื่อประโยชน์การผลิตอย่างเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
คลอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ
 • อุตสาหกรรมรถยนต์ผู้ผลิตรถยนต์
 • อุตสาหกรรมทั่วไป
 • อุตสาหกรรมการบิน

บนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง(Customer Centric) ที่พร้อมรับฟังลูกค้าด้วยความเข้าใจ และใช้ประสบการณ์ ในการคัดสรรเครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์ และบริหารจัดการกระบวนการผลิตของลูกค้าให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดความผิดพลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ลูกค้าก้าวสู่ระบบอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ

โดยในปัจจุบัน JOINMAX มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมในเขตอุตสาหกรรม และทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตลอดจนถึงประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคอาเซียน ยุโรป เยอรมัน อียิปต์ รัสเซีย พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถมอบการบริการที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

WHY US

ประสบการณ์กว่า 10 ปี
พร้อมให้บริการท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงบริการหลังการขาย ด้วยความรู้ ความข้าใจ รวดเร็วและทำงานกันเป็นทีม
บริการด้วยใจ
รับฟัง ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหารับผิดชอบงานดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิ ดเพื่อป้องกันการหยุดชะงักกระบวนการผลิตของลูกค้าและให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
เราเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้ลูกค้า ด้วยระบบการคัดเลือกสินค้าจากบริษัทชั้นนำระดับโลก พร้อมมีบริการทดลองใช้งานให้แก่ลูกค้าก่อนการสั่งซื้อ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในด้านราคาและคุณภาพมากที่สุด
ครบถ้วนด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม
คลอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าคุณภาพสูง (safety critical joint) มาตรฐานระดับโลก จากยุโรป อเมริกา หรือกลุ่มสินค้าคุณภาพดี มาตรฐานจากเอเชีย อย่างไต้หวัน 
สร้างระบบออโตเมชั่นครบวงจร
เพิ่มความสามารถในสายการผลิตให้ในด้านผลผลิตให้กับลูกค้า ด้วยการบริการ System Integration service แบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การเลือกเครื่องมือ การติดตั้ง ที่เหมาะสมกับงบประมาณ

Vision

Business for wealth:
To be a market leader in the consult, design, distribution and implementation products of assembly and automation system in Thailand.
เป็นผู้นำตลาด ทางด้านให้คำปรึกษา ออกแบบ และ จำหน่ายสินค้าที่ทันสมัย โดยนำสินค้านั้นมาประยุกต์ใช้ในงานประกอบ ในภาคอุตสาหกรรม และ ระบบออโตเมชัน ในประเทศไทย

Mission

 • Focus on customer requirement and problem to help customer not to sales
 • Always focus on select new products and innovation to market, test before distribute to customer
 • Focus on the best service provider in Thailand market
 • Quick response with Good Quality Low Cost and Ontime Delivery
 • Develop man power to improve their knowledge
 • Conduct Seminar training course, hand on, roadshow and conduct a technology day

Milestone

บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2527

ก่อตั้ง บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ

2546

เริ่มทำการนำเข้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “Conos”, “Sumake”, “JMX BIT”

2547

เริ่มทำการนำเข้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “Bix”, “Aimco”, “ASA”

2548

เริ่มทำการนำเข้าผลิตภัณฑ์ Electric Nutrunner แบรนด์ “Cleco”
logo-cleco

2550

ก่อตั้งแผนก R&D เพื่อพัฒนาสินค้าผลิตเครื่องจักรตามที่ลูกค้าต้องการ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสร้าง AAT New Engine Assembly Line

2551

เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรบริษัทจึงได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังหมู่บ้านกลางกรุง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนบางนาตราด

2552

นำเข้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “Gesipa”, “Kolver”, “Kuken”

2554

เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย จึงมีความต้องการซื้อเครื่องจักรจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ได้ขยายความหลากหลายของสินค้า โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “USATCO”, “STAHWILLE”, “DUPAS”, “DOGA”

2555

นำเข้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “JEMMS”, “AIMSAK”

2556

นำเข้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “FEIN”, “GEDORE”

2561

ด้วยผลประกอบการและเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ดีมาอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงทำการขยายขนาดองค์กรเพื่อสร้างการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยได้ย้ายสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งอยู่ ณ ถนนกิ่งแก้ว เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร นำเข้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “Hanwha, “Mankiewic”

2562

นำเข้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “FAR, “Novus”

2563

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการและห้องสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ISO/IEC 17025:2017 โดยเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเจ้าแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐาน
iso

Quality

Standard

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทุ่มเทกำลังในการสร้างมาตรฐานแห่งการบริการ และคัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อการสร้างสรรค์โซลูชั่นที่สามารถสร้างผลลัพธ์อันเป็นที่พึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากความทุ่มเทนี้เองทำให้ JOINMAX ได้รับ ISO17025: 2017เป็นการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

Our

Partner

จากผลงาน ยอดขาย และการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างให้เกิดเป็นความเชื่อมั่นที่ทำให้บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ เครื่องจักรชั้นนำให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน