Assembly Tools provider

ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าคือเป้าหมายของเรา บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีทีมงานมืออาชีพที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกระบวนการผลิตของลูกค้า ทั้งในการควบคุมการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะกับการผลิต ช่วยให้ประกอบได้ เร็วขึ้น และมีความแม่นยำ เพื่อลดปัญหาระหว่างกระบวนการ และลดต้นทุน ด้วยสินค้าคุณภาพและบริการ ที่พร้อมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิต บนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความเข้าใจกับความต้องการที่แท้จริง และมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ให้คำปรึกษา
พร้อมร่วมสำรวจหน้างานเพื่อทำการวิเคราะห์ระบบการทำงานของไลน์การผลิตเพื่อมอบคำแนะนำ เครื่องมือที่เหมาะสมในไลน์การผลิตให้แก่ลูกค้าอย่างซื่อตรง
คัดสรร
คัดสรรสินค้าจากเหล่าผู้ผลิตชั้นนำของโลก โดยลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตของงบประมาณ และกำลังความสามารถของเครื่องจักรได้ดังต้องการ
บริการทดสอบการใช้งาน
โดยการนำอุปกรณ์เข้าสู่ระบบการผลิตจริงของลูกค้าเพื่อทดลองประสิทธิภาพของเครื่องมือ
สร้าง
เราสามารถออกแบบการใช้งาน โดยนำ assembly tools มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ การใช้งานนั้นๆ ตามความหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น reaction arm, tightening machine, automation
ติดตั้ง
บริการติดตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่มุ่งเน้นการสร้างไลน์การผลิตที่ไหลลื่นสามารถทำงานร่วมกับระบบการผลิตเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการฝึกอบรม
เพื่อให้เครื่องมือสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบริษัทจึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานเครื่องจักรรวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อถนอมอายุการใช้งานของเครื่องจักร อาทิ ทฤษฎีในการขัน วิธีการเลือกเครื่องมือให้ถูกประเภท วิธีการหาความแม่นยำของเครื่องมือ วิธีการสอบเทียบ วิธีการซ่อมเครื่องมือ
บริการหลังการขาย
ที่พร้อมตอบสนองต่อลูกค้าภายใน 15 นาที บริการอย่างมืออาชีพตลอดอายุการใช้งานด้วยบริการหลังการขายที่คิดมาแล้วอย่างรอบด้านพร้อมดูแล ช่วยเหลือแก้ไขในทุกปัญหาของเครื่องจักร

Our Products

Professional

Team

ที่ บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลูกค้าสามารถมั่นใจในศักยภาพและความสามารถของทีมงานทุกคน ด้วยความพร้อมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการล้วนเป็นวิศวกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะมาเป็นอย่างดี มีองค์ความรู้ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนการออกแบบติดตั้งระบบออโตเมชั่นสำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี โดยแบ่งเจ้าหน้าที่การให้บริการส่วนต่างๆ ดังนี้

Sales
Team

มีพนักงานให้บริการครอบคลุมในทุกพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรม ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง

Customer Service

ทีมบริการลูกค้าผู้รับเรื่องพร้อมส่งต่อความต้องการของลูกค้าไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อมอบการบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งช่องทางสื่อสารอื่นๆ อทิเช่น Line OA, Facebook

Service
Team

ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใน 15 นาที และเข้าถึงพื้นที่บริเวณหน้างานภายใน 24. ชม. โดยทีมวิศวกร (ในกรณีเร่งด่วน)

Service
Support

ให้การสนับสนุนทีมงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ พร้อมบริการรับเรื่อง ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการหลังการขาย ทั้งงานโครงการ หรือ งานซ่อม และ Calibration