การประเมินผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

ผลของที่ประชุม คณะกรรมการ Core Of Robotic Excellent การประเมินผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ (SI) บริษัท จอยแมกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านเกณฑ์