ผลของที่ประชุม คณะกรรมการ Core Of Robotic Excellent การประเมินผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ...

เพราะมาตรฐานของเรา ไม่ได้มาจากโชคช่วย แต่เราเป็นเรา ที่พร้อมพัฒนาคุณภาพการบริการอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Calibration Laboratory ของเราได้รับมาตรฐาน...

บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและให้คำปรึกษาด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง พร้อมบริการแบบ Total...