การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งาน

บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและให้คำปรึกษาด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง พร้อมบริการแบบ Total industrial service provider ในด้านการจัดหาเครื่องมืออุตสาหกรรม และบริหารจัดการระบบออโตเมชั่น (System integration) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง ครอบคลุมการถึงการซ่อมบำรุงเครื่องมือ บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุน ยกระดับศักยภาพในระบบการผลิตของลูกค้าให้บรรลุเป้าประสงค์ และเพื่อประโยชน์การผลิตอย่างเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และความข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง