ยินดีต้อนรับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) TPA เข้าเยี่ยมชม บริษัท

ยินดีต้อนรับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) TPA เข้าเยี่ยมชม บริษัท และ ดูการทำงานของเครื่อง Motorized Auto Calibration ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด