ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการสอบเทียบมาตรฐานได้ สามารถวัดและปรับเทียบได้ครอบคลุมถึง 3000 Nm

STAHLWILLE ‘s DAkkS calibration laboratory ได้รับการรับรองจาก Accreditation Body (DAkkS) จากประเทศเยอรมัน โดยสามารถควบคุมการบันทึกค่าที่ได้จากกระบวนการขันของประแจทอร์คได้อย่างแม่นยำ และมีขบวนการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลของการวัด โดยแสดงลักษณะการกระจายข้อมูลที่คาดว่ามีผลต่อการวัด ที่เราเรียกว่า ค่าความไม่แน่นอน(Uncertainty) ซึ่งเป็นไปเป็นตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017ที่สำคัญสามารถลดเวลาในการทดสอบเครื่องมือ จาก 1 วัน ต่อตัว เป็น 30 นาที ต่อตัว ซึ่งทางลูกค้าสามารถเลือกวิธีการสอบเทียบมาตรฐานได้ สามารถวัดและปรับเทียบได้ครอบคลุมถึง 3000 Nm ซึ่งเป็นไปเป็นตามข้อกำหนด ISO/IEC 10725:2017 จึงสรุปได้ว่าจุดเด่นของเครื่อง STAHLWILLE‘s DAkkS calibration laboratory ก็คือ…

1. ประหยัดเวลาในการทดสอบให้เหลือเพียง 30 นาที
2. สอบเทียบได้สูงสุด 3000 นิวตัน
3. มีความแม่นยำสูง accuracy +/- 0.25%
4. มีระบบ CAQ System
5. มีการเอาค่าerror ต่าง ๆ มาคำนวณ (uncertainty)
6. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า
7. มีการจัดเก็บผลtest3 ซึ่งทั้งหมดสามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับได้

———————
▪️ State-of-the-art due to calibration in compliance with standard and isse of calibration certificates in accordance with DIN EN ISO 6789:2017
▪️ Time-saving thanks to database of parameters for uncertainty of measurement for STAHLWILLE tools
———————