ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Calibration Laboratory ของเราได้รับมาตรฐาน ISO17025:2017 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

เพราะมาตรฐานของเรา ไม่ได้มาจากโชคช่วย แต่เราเป็นเรา ที่พร้อมพัฒนาคุณภาพการบริการอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Calibration Laboratory ของเราได้รับมาตรฐาน ISO17025:2017 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด เรียบร้อยแล้ว เป็นสิ่งที่การันตีในขีดจำกัด และความสามารถ ที่ได้พิสูจน์ผ่านงานบริการของเรา อีกทั้งยังมีลูกค้าหลากหลายที่ให้การยอมรับ ทำให้ชื่อของ JoinMax นั้นยืน 1 มาได้อย่างภาคภูมิ